Blog

Blog - strona 2

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak wskazuje Prawo budowlane, na zarządcy lub właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych budynku. Mają one na celu uchronienie przed nadmiernym pogorszeniem sprawności i własności użytkowych budynku, a także spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nie tylko. Jak często należy przeprowadzać tego typu kontrole i co muszą

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

W ostatnich latach wzrasta popularność wspólnot mieszkaniowych, dzięki którym łatwiej zadbać o takie kwestie jak czystość w budynku czy organizowanie spotkań pomiędzy lokatorami. Aby wspólnota mieszkaniowa mogła z powodzeniem funkcjonować, potrzebny jest zarządca nieruchomości, który nie tylko dba o stan techniczny budynku czy budynków, ale także kwestie administracyjne, w tym prowadzenie księgowości.

Jakie czynności obejmuje kompleksowa obsługa nieruchomości?

Jakie czynności obejmuje kompleksowa obsługa nieruchomości?

Zlecenie zarządzania nieruchomością firmie zewnętrznej może przynieść właścicielowi, jak i całej wspólnocie mieszkaniowej szereg korzyści. Obecnie usługi te nie ograniczają się bowiem jedynie do administrowania budynku. Współczesne firmy oferują kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości, takie jak m.in. prace konserwatorskie czy prowadzenie księgowości. Jakie pozostałe czynności się

Obowiązki zarządcy nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej

Obowiązki zarządcy nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej

Kto ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w budynku mieszkalnym? Prostą odpowiedzią jest: zarządca nieruchomości, ale tak naprawdę jego zakres obowiązków może być różny w zależności od kilku czynników. Aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej, warto zwrócić uwagę na przepisy prawne i zawartą umowę

Administracja nieruchomości – jak wybrać dobrą firmę? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Administracja nieruchomości – jak wybrać dobrą firmę? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Administracja nieruchomości oznacza ogół czynności, które polegają na opiece nad powierzonymi budynkami. Zalicza się do nich m.in. utrzymanie porządku czy prowadzenie podstawowej dokumentacji, określającej np. liczbę mieszkańców tej nieruchomości. Wiele firm wychodzi jednak naprzeciw potrzebom wspólnot mieszkaniowych i znacznie rozszerza swoją ofertę.