Blog

Zamknięte osiedla. Kto odpowiada za tereny zielone?

Zamknięte osiedla. Kto odpowiada za tereny zielone?

Zamknięte osiedla stanowią nowoczesną alternatywę dla osiedli otwartych, których są naturalnym przeciwieństwem. Idea im przyświecająca jest dosyć prosta – mają to być zadbane, bezpieczne osiedla, niedostępne dla osób trzecich. I to właśnie te hasła służą promowaniu tychże osiedli – luksus, bezpieczeństwo, czystość, prestiż, przyjazna przestrzeń.

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Każda nieruchomość wymaga opieki ze strony administratora odpowiedzialnego zarówno za kwestie techniczne budynku, ale również sprawy administracyjne właścicieli poszczególnych lokali lub wynajmujących. Zarządzanie budynkiem wymaga jednak posiadania określonych uprawnień oraz szerokiej wiedzy, która pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości i zadbanie o jej właściwe wykorzystanie. Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Zasady dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, jak również właściwego zarządzania i użytkowania budynków mieszkalnych wielolokalowych podlegają regulacji przez wiele przepisów. Są one związane z takimi aspektami jak funkcjonowanie, rozliczanie i eksploatacja obiektu. Co powinien zwierać regulamin wspólnoty? Na początku w regulaminie wspólnoty powinien znaleźć się wstęp, w którym zostają określone pojęcia

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale znajduję się w jednym bloku mieszkalnym lub w jednej nieruchomości. Nie ma osobowości prawnej – przynależy się do niej automatycznie po zakupie mieszkania. Zwykle taka wspólnota posiada swój numer NIP, REGON, nazwę, siedzibę i zarząd. Dobrze zorganizowana wspólnota może pozyskiwać dochody,

Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku w Polsce wprowadzone zostały zmiany, których celem było zwiększenie procentu segregacji odpadów. Jak dotąd dane są alarmujące – choć według standardów unijnych do recyklingu powinno trafiać minimum 50% odpadów, w Polsce w 2018 roku było to zaledwie ponad 33%. Co w praktyce oznacza

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak wskazuje Prawo budowlane, na zarządcy lub właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych budynku. Mają one na celu uchronienie przed nadmiernym pogorszeniem sprawności i własności użytkowych budynku, a także spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nie tylko. Jak często należy przeprowadzać tego typu kontrole i co muszą

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

W ostatnich latach wzrasta popularność wspólnot mieszkaniowych, dzięki którym łatwiej zadbać o takie kwestie jak czystość w budynku czy organizowanie spotkań pomiędzy lokatorami. Aby wspólnota mieszkaniowa mogła z powodzeniem funkcjonować, potrzebny jest zarządca nieruchomości, który nie tylko dba o stan techniczny budynku czy budynków, ale także kwestie administracyjne, w tym prowadzenie księgowości.