Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości i osiedli – Warszawa

Nasza firma w ramach obsługi osiedli i wspólnot mieszkaniowych wykonuje obsługę techniczną nieruchomości. Ma ona na celu zapewnienie użytkownikom najwyższego komfortu oraz bezpieczeństwa podczas korzystania z budynków i ich infrastruktury. Wiąże się to z utrzymywaniem wszystkich instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku w jak najlepszym stanie technicznym.

Regularne przeglądy techniczne

Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli budynków i całych osiedli do regularnego przeprowadzania przeglądów technicznych. Nakłada na właściciela lub zarządcę szereg obowiązków w zakresie utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Nie wolno dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dotyczy to bezpieczeństwa konstrukcji:

 • pożarowego,
 • użytkowego,
 • higienicznego,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • a także oszczędności energii i właściwej izolacyjności termicznej.

Realizacja powyższych wymagań następuje przez dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Jako doświadczony administrator sprawujemy nadzór techniczny oraz prowadzimy obsługę techniczną budynków. Na bieżąco monitorujemy stan techniczny urządzeń i systemów. W razie konieczności przystępujemy do natychmiastowych napraw. Wykonujemy także prace konserwatorski. Przewidujemy remonty i opracowujemy ich wnikliwe plany.

Dla właściciela nieruchomości nasze działanie jest rozwiązaniem idealnym, pozwalającym na utrzymywanie osiedla w doskonałej kondycji technicznej. Nie musi obawiać się nieprzewidzianych awarii, a w sytuacjach nadzwyczajnych zapewniamy całodobowy serwis techniczny. Poznaj zalety współpracy z nami. Zapraszamy, napisz lub zadzwoń!

Kompleksowa obsługa techniczna nieruchomości w zakresie technicznym obejmuje:

 • konserwację budynków – ewidencję zgłoszeń usterek i terminów ich naprawy,
 • prowadzenie dokumentacji (książki) obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów, a także dokumentacji technicznej budynku,
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości zgodnie z aktami prawnymi i Prawem Budowlanym,
 • opracowywanie planów remontowych, realizacja remontów zgodnie z przyjętymi uchwałami,
 • Współpraca z podwykonawcami usług i robót budowlanych, negocjacja cen i warunków umowy,
 • nadzór techniczny i bieżąca obsługa budynku,
 • informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym budynku, a także postępach w pracach remontowych.

Na czym polega obsługa techniczna budynków?

W każdym budynku znajduje się szereg instalacji, które wymagają regularnych przeglądów. Bez nich użytkowanie nieruchomości nie byłoby tak komfortowe. Awarie dostrzega się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy któraś z instalacji przestaje prawidłowo działać. Naprawa wiąże się w takim przypadku z kosztami, które często trudno pokryć.

Naszym zadaniem jest przeprowadzanie regularnych przeglądów, które pozwalają uniknąć wymienionej wyżej sytuacji. Dbamy o stan wszystkich instalacji znajdujących się w obrębie nieruchomości, aby wystarczająco wcześnie zapobiegać zniszczeniom. Należy pamiętać, że awaria jakiejkolwiek z instalacji może prowadzić do poważniejszych sytuacji, na przykład pożaru czy zalania wodą. Warto zatem korzystać z przeprowadzanych przez nas przeglądów okresowych, aby zachować nieruchomość w stanie nienaruszonym.

W zakres naszych usług wchodzą zatem:

 • przegląd przyłączy i przewodów instalacji elektrycznej,
 • kontrolowanie sprawności czujników dymu,
 • kontrola sprawności klimatyzacji,
 • kontrola sprawności hydrauliki,
 • nadzór nad sprawnością techniczna wszystkich urządzeń.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy z firmą Domestika z Warszawy.