Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości – Warszawa

Nasza firma w ramach obsługi osiedli i wspólnot mieszkaniowych wykonuje obsługę techniczną nieruchomości. Ma ona na celu zapewnienie użytkownikom najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z budynków i ich infrastruktury. Wiąże się to z utrzymywaniem wszystkich instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku w jak najlepszym stanie technicznym.

Regularne przeglądy techniczne

Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli budynków i całych osiedl do regularnego przeprowadzania przeglądów technicznych. Nakłada na właściciela lub zarządcę szereg obowiązków w zakresie utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Nie wolno dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dotyczy to bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowego, higienicznego oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, a także oszczędności energii i właściwej izolacyjności termicznej. Realizacja powyższych wymagań następuje przez dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Jako doświadczony administrator sprawujemy nadzór techniczny oraz prowadzimy obsługę techniczną budynków. Na bieżąco monitorujemy stan techniczny urządzeń i systemów. W razie konieczności przystępujemy do natychmiastowych napraw. Wykonujemy także prace konserwatorski. Przewidujemy remonty i opracowujemy ich wnikliwe plany.

Dla właściciela nieruchomości nasze działanie jest rozwiązaniem idealnym, pozwalającym na utrzymywanie osiedla w doskonałej kondycji technicznej. Nie musi obawiać się nieprzewidzianych awarii, a w sytuacjach nadzwyczajnych zapewniamy całodobowy serwis techniczny. Poznaj zalety współpracy z nami. Zapraszamy, napisz lub zadzwoń!

Kompleksowa obsługa techniczna nieruchomości w zakresie technicznym obejmuje:

  • usługi konserwatorskie – ewidencję zgłoszeń usterek i terminów ich naprawy,
  • prowadzenie dokumentacji (książki) obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów, a także dokumentacji technicznej budynku,
  • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości zgodnie z aktami prawnymi i Prawem Budowlanym,
  • opracowywanie planów remontowych, realizacja remontów zgodnie z przyjętymi uchwałami,
  • Współpraca z podwykonawcami usług i robót budowlanych, negocjacja cen i warunków umowy,
  • nadzór techniczny i bieżąca obsługa budynku,
  • informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym budynku, a także postępach w pracach remontowych.