Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania: zarządzanie nieruchomościami

W tym miejscu można znaleźć najważniejsze dokumenty, m.in. związane z naszą działalnością w ramach zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Do pobrania są akty prawne, świadectwa energetyczne oraz wzory umów. W razie dodatkowych pytań na temat naszej oferty obsługi technicznej nieruchomości mieszkalnych czy biurowych prosimy o kontakt. Usługi świadczymy na terenie Warszawy, zarówno dla osób prywatnych, jak i wspólnot mieszkaniowych. Zarządzanie nieruchomości wyceniamy indywidualnie, zależnie od zakresu prac.

 

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne to dokument określający zapotrzebowanie energii, która jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z użytkowania budynków lub lokali znajdujących się w nim.

Jest to między innymi energia przeznaczona na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, pracę wentylacji, pracę klimatyzacji.  W budynkach użyteczności publicznej określana jest także energia wykorzystywana do oświetlenia.

Obsługa techniczna nieruchomości określa zapotrzebowanie energii według standardu budynku i jego przeznaczenia. Uwzględnia się przy tym systemy instalacyjne, a nie pomiar zużycia energii. W budynkach przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się energii, która jest przeznaczona na cele technologiczno – produkcyjne.

W 2009 roku został wprowadzony obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla powstających nieruchomości, które są wprowadzane do obrotu – sprzedaż lub wynajem. Obowiązek też dotyczy także budynków, które zostały wyremontowane i zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna. Świadectwo energetyczne jest sporządzone na podstawie zintegrowanej charakterystyki energetycznej zawartej w dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Prawo europejskie wskazuje na obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • budynków
  • lokali mieszkalnych
  • części budynków, które są samodzielną całością techniczno-użytkową.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do posiadania tego świadectwa, co zostało zawarte w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została wprowadzona do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane.

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu promowanie budownictwa, które jest efektywne energetycznie.
  • Kolejnym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec oszczędności energii w budownictwie.

Daje ono także podstawy do wyliczenia orientacyjnych kosztów związanych z zapotrzebowaniem energii, co może być istotne dla nabywcy lub najemcy nieruchomości.

Wzory umów

Poniżej znajdziecie Państwo wzory umów na różne zakresy prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami i kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych. Do otwarcia niżej zamieszczonych plików, potrzebny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.