Blog

Kiedy warto powierzyć obsługę wspólnot mieszkaniowych firmom zewnętrznym?

Kiedy warto powierzyć obsługę wspólnot mieszkaniowych firmom zewnętrznym?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to odpowiedzialne zajęcie, które wymaga kwalifikacji i zaangażowania. Lista obowiązków, jakie spoczywają na zarządcach, jest długa, a stopień ich skomplikowania różny. Jedne nie wydają się wymagające, ale inne takie jak np. prowadzenie księgowości czy opracowanie projektów uchwał i aktów prawnych, bywają już problematyczne. Z tego powodu coraz

Co obejmuje księgowa obsługa nieruchomości?

Co obejmuje księgowa obsługa nieruchomości?

Zarządzanie księgowością nieruchomości wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji. Długa lista obowiązków sprawia, że często zadanie to zleca się zewnętrznym firmom profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem nieruchomości. Takie rozwiązanie to duże udogodnienie, ale i pewność, że księgowość będzie prowadzona prawidłowo – bez pominięcia terminów spłat należności czy też zaniedbań w zakresie

Skąd pozyskać fundusze na remont osiedli?

Skąd pozyskać fundusze na remont osiedli?

Upływ czasu odciska piętno na każdej nieruchomości. Remontu nie da się odkładać w nieskończoność. W końcu przychodzi moment, w którym zapada decyzja o konieczności jego przeprowadzenia. Pozyskanie odpowiednich funduszy na ten cel nie zawsze jest jednak proste. W przypadku domów jednorodzinnych pieniądze pochodzą w większości z oszczędności prywatnych inwestorów. Sprawa ma się nieco

Okresowe przeglądy techniczne budynków. Za które z nich odpowiada zarządca nieruchomości?

Okresowe przeglądy techniczne budynków. Za które z nich odpowiada zarządca nieruchomości?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy budynek musi podlegać regularnym przeglądom technicznym. Wynika to z kwestii zapewnienia bezpieczeństwa m.in. pożarowego oraz użytkowego. W przypadku domów jednorodzinnych za przeprowadzanie okresowych kontroli odpowiada właściciel. Sprawa ma się inaczej w odniesieniu do osiedli i domów wielorodzinnych. Ich obsługą techniczną może się zajmować właściciel, ale nie musi.

Kto ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w czystości części wspólnych na osiedlu?

Kto ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w czystości części wspólnych na osiedlu?

Utrzymanie czystości na osiedlach to przede wszystkim kwestia estetyki, ale i nie tylko. Zadbany teren wokół bloków sprawia, że przyjemniej się tam mieszka. Posprzątane i niezaśmiecone skwery zieleni zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, a pachnące klatki schodowe nie są powodem do wstydu przed gośćmi. W czystych częściach wspólnych nie ma również powodów do obaw o obecność gryzoni czy insektów.

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to zgodnie z przepisami osoba, która odpowiada „za podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, których celem jest zapewnienie racjonalnej gospodarki tej nieruchomości”. W praktyce oznacza to, że zarządca jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę nieruchomości oraz utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie. Taką osobę może wybrać właściciel nieruchomości bądź też wspólnota

Brak aktualnych przeglądów budynku – kto ponosi za to konsekwencje?

Brak aktualnych przeglądów budynku – kto ponosi za to konsekwencje?

Przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu, czy obiekt jest utrzymany w odpowiednim stanie i bezpiecznie użytkowany. Celem kontroli jest ocena, czy nie zagraża bezpieczeństwu osób na co dzień w nim przebywających oraz ich mieniu. Na obowiązek przeprowadzania przeglądów wskazują przepisy prawa budowlanego. Znaleźć można w nich dokładne informacje dotyczące np. częstotliwości kontroli oraz odpowiedzialności

Na czym polega obsługa techniczna budynków?

Na czym polega obsługa techniczna budynków?

Właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek obsługi technicznej tych obiektów. Nie każdy się zastanawiał, jak wiele urządzeń czy instalacji wpływa na ich sprawność oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Powszechną praktyką jest zauważanie, że są niezbędne, kiedy przestają działać. Z uwagi na to, że to właśnie na zarządcy spoczywa obowiązek obsługi technicznej budynku, w takiej sytuacji

Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Pojęcie zarówno administratora obiektu budowlanego, jak i zarządcy pojawia się często w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Takie grupy wybierają spośród siebie zarząd, jednak obowiązki w zakresie chociażby księgowości, decydują się przekazać zewnętrznej firmie. Jednak gdy przychodzi do podpisania umowy nie wiedzą czy powinna ona dotyczyć administrowania czy zarządzania budynkiem.