Blog

Blog

Na czym polega obsługa techniczna budynków?

Na czym polega obsługa techniczna budynków?

Właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek obsługi technicznej tych obiektów. Nie każdy się zastanawiał, jak wiele urządzeń czy instalacji wpływa na ich sprawność oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Powszechną praktyką jest zauważanie, że są niezbędne, kiedy przestają działać. Z uwagi na to, że to właśnie na zarządcy spoczywa obowiązek obsługi technicznej budynku, w takiej sytuacji

Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Pojęcie zarówno administratora obiektu budowlanego, jak i zarządcy pojawia się często w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Takie grupy wybierają spośród siebie zarząd, jednak obowiązki w zakresie chociażby księgowości, decydują się przekazać zewnętrznej firmie. Jednak gdy przychodzi do podpisania umowy nie wiedzą czy powinna ona dotyczyć administrowania czy zarządzania budynkiem.

Zamknięte osiedla. Kto odpowiada za tereny zielone?

Zamknięte osiedla. Kto odpowiada za tereny zielone?

Zamknięte osiedla stanowią nowoczesną alternatywę dla osiedli otwartych, których są naturalnym przeciwieństwem. Idea im przyświecająca jest dosyć prosta – mają to być zadbane, bezpieczne osiedla, niedostępne dla osób trzecich. I to właśnie te hasła służą promowaniu tychże osiedli – luksus, bezpieczeństwo, czystość, prestiż, przyjazna przestrzeń.

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Każda nieruchomość wymaga opieki ze strony administratora odpowiedzialnego zarówno za kwestie techniczne budynku, ale również sprawy administracyjne właścicieli poszczególnych lokali lub wynajmujących. Zarządzanie budynkiem wymaga jednak posiadania określonych uprawnień oraz szerokiej wiedzy, która pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości i zadbanie o jej właściwe wykorzystanie. Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Zasady dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, jak również właściwego zarządzania i użytkowania budynków mieszkalnych wielolokalowych podlegają regulacji przez wiele przepisów. Są one związane z takimi aspektami jak funkcjonowanie, rozliczanie i eksploatacja obiektu. Co powinien zwierać regulamin wspólnoty? Na początku w regulaminie wspólnoty powinien znaleźć się wstęp, w którym zostają określone pojęcia

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale znajduję się w jednym bloku mieszkalnym lub w jednej nieruchomości. Nie ma osobowości prawnej – przynależy się do niej automatycznie po zakupie mieszkania. Zwykle taka wspólnota posiada swój numer NIP, REGON, nazwę, siedzibę i zarząd. Dobrze zorganizowana wspólnota może pozyskiwać dochody,

Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku w Polsce wprowadzone zostały zmiany, których celem było zwiększenie procentu segregacji odpadów. Jak dotąd dane są alarmujące – choć według standardów unijnych do recyklingu powinno trafiać minimum 50% odpadów, w Polsce w 2018 roku było to zaledwie ponad 33%. Co w praktyce oznacza