Obsługa i księgowość nieruchomości

Obsługa nieruchomości i księgowość wspólnot mieszkaniowych

Domestika zajmuje się pełną obsługą administracyjną nieruchomości na terenie Warszawy. Współpracujemy z wieloma osiedlami oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Nasze usługi są bardzo rozbudowane i przewidują wszystkie kwestie związane ze sprawnym funkcjonowaniem nieruchomości. Staramy się działać racjonalnie, tak by zoptymalizować obciążenia wspólnoty, a jednocześnie dostrzegać możliwości dodatkowych przychodów.

W zakres naszych usług wchodzi zarówno obsługa techniczna nieruchomości, jak i administracyjna czy księgowa. Zajmujemy się bieżącą kontrolą budynków, analizujemy potrzeby ewentualnych remontów oraz koszty z nimi związane. Uważnie nadzorujemy wszelkie przebiegające prace. Dbamy o terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków oraz instalacji.

Ponadto w zakres obsługi nieruchomości wliczamy również analizę ofert ubezpieczenia i egzekwowanie spłaty długów od ewentualnych dłużników. Nadzorujemy obowiązujące umowy z dostawcami energii i wody oraz firmami, które zajmują się odprowadzaniem ścieków i wywozu śmieci.

Zajmujemy się obsługą nieruchomości mniejszych i większych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, starając się maksymalnie dopasować zakres naszych usług do potrzeb właściciela budynku.

Stały nadzór nad osiedlem

Wykonujemy nadzory związane z zachowaniem czystości i funkcjonowaniem wszystkich urządzeń i systemów w obrębie osiedli. Negocjujemy umowy z dostawcami mediów. Zajmujemy się sprawami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem osiedla, uczestniczymy w zebraniach wspólnoty oraz pomagamy w planowaniu remontów. Obejmujemy stałym nadzorem wszystkie sprawy, od których zależy zadowolenie i komfort mieszkańców osiedla. Wsłuchujemy się w ich glosy i reagujemy jak to tylko możliwe. Działamy profesjonalnie i skutecznie.

W zakresie naszych działań wchodzi:

 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu dla Wspólnoty,
 • nadzór w zakresie utrzymania porządku i czystości wspólnych części budynku,
 • wyszukiwanie najemców dla lokali użytkowych,
 • organizacja i nadzór zebrań Wspólnoty,
 • opracowanie projektów aktów prawnych i uchwał – kompleksowa obsługa nieruchomości,
 • pomoc w organizacji środków na cele remontowe,
 • negocjacja warunków umowy z dostawcami mediów (energia cieplna, elektryczna, zimna woda i ścieków, wywóz nieczystości),
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
 • organizacja dyżuru administratora na terenie nieruchomości – na życzenie klienta.

Obsługa księgowa

Zarządca nieruchomości musi przede wszystkim kontrolować księgowość oraz wszystkie zobowiązania i przychody wspólnoty mieszkaniowej. Zajmujemy się obsługą księgową różnych nieruchomości i prowadzimy księgowość wspólnot mieszkaniowych. W tym celu wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe. Wykonujemy doradztwo w zakresie inwestowania, jak i pozyskiwania nowych funduszy. Bierzemy odpowiedzialność za prowadzenie sprawozdawczości dla wszystkich urzędów, zajmujemy się windykacją zaległości oraz podejmujmy się planowania finansowego i gospodarczego. Wszystkie zobowiązania wykonujemy z pełną odpowiedzialnością za finanse wspólnoty. Zarządzanie zamkniętymi osiedlami i pojedynczymi nieruchomościami prowadzimy przy pomocy programu e-kartoteka.

Zajmujemy się:

 • prowadzeniem księgowości wspólnoty mieszkaniowej oraz rachunku bankowego,
 • sprawowaniem pieczy nad dokumentacją statystyczną i księgowo-rozliczeniową,
 • prowadzeniem sprawozdawczości klienta dla urzędów – zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami,
 • windykacją zaległych należności,
 • sporządzaniem planów rocznych: finansowych i gospodarczych – z uwzględnieniem ich realizacji,
 • rocznym rozliczeniem świadczeń za poprzedni rok,
 • bieżącą administracją kosztów wynikających z utrzymania nieruchomości wspólnej, wykorzystania mediów, czy remontów oraz informowanie o nich klienta,
 • sprawdzaniem faktur pod względem formalnym i rachunkowym – dostarczaniem rachunków klientowi w celu uregulowania należności.

Jeśli zachodzi taka konieczność, to nasze usługi możemy rozszerzyć o reprezentowanie klienta przed organami samorządowymi oraz przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie księgowości?

Zarządzanie Wspólnotą mieszkaniową oraz jej majątkiem to zadanie, które wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Ważne jest także to, aby osoby posiadające te trzy cechy potrafiły posługiwać się także odpowiednim programem spełniającym kryteria prawne w zakresie rachunkowości, podatków jak i RODO. Nasza firma zajmuje się:

 • przygotowywaniem planu gospodarczo-finansowego,
 • prowadzeniem zestawień, statystyk i raportów,
 • obsługą bieżących spraw Wspólnoty,
 • obsługą księgową poszczególnych lokali i budynków.

Na życzenie klienta przygotowujemy roczne zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości. Do wszystkich dokumentów właściciel ma pełny wgląd. Udostępniamy je w programie e-kartoteka, z którego korzystamy od lat.

Jesteśmy firmą rzetelną i uczciwą. Staramy się zarządzać nieruchomościami i osiedlami mieszkaniowymi w taki sposób, aby najemcom żyło się jak najlepiej. Dbamy przy tym i regularne płacenie przez nich wszystkich rachunków i należności. Zachęcamy do kontaktu z Domestika – doświadczonym i rzetelnym zarządcą.