Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?

Zasady dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, jak również właściwego zarządzania i użytkowania budynków mieszkalnych wielolokalowych podlegają regulacji przez wiele przepisów. Są one związane z takimi aspektami jak funkcjonowanie, rozliczanie i eksploatacja obiektu. Co powinien zwierać regulamin wspólnoty? Na początku w regulaminie wspólnoty powinien znaleźć się wstęp, w którym zostają określone pojęcia (i ich rozumienie) takie jak m.in. właściciele, goście, ochrona, zarząd, służby zewnętrzne itp. Następnie są rozpisane postanowienia ogólne, a w nich zostają, nakreśla się m.in. czy jest niniejszy regulamin, do czego jest zobowiązany właściciel lokalu itp. Zostaje także podana informacja na temat konsekwencji prawnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawnych zawartych w regulaminie. Kolejną sekcję stanowi podpunkt dotyczący zasad bezpieczeństwa.

Przepisy porządkowe, konserwacja, naprawy, remonty i pozostałe kwestie

Podpunkt mówiący o przepisach porządkowych, który znajduje się w regulaminie wspólnoty, reguluje m.in. kwestie ciszy nocnej, wykonywania hałaśliwych prac, picia alkoholu na terenie obiektu, korzystania z urządzeń dymiących, przechowywania materiałów łatwopalnych, segregacji śmieci, ewentualnego wyrządzenia szkód na danym terenie mieszkalnym, zobowiązań dotyczących posiadaczy psów i innych zwierząt czy aspektów związanych ze śniegiem. Następnie w sekcji związanej z konserwacją, naprawami i remontami zostają uregulowane sprawy z zakresu m.in. tego, co rozumie się przez prace remontowo-wykończeniowe, jakie są zobowiązania mieszkańców w tej kwestii, jakich narzędzi wolno w tych celach stosować jak również jaki jest obowiązek mieszkańców, jeśli chodzi o zgłaszanie usterek i awarii. Na koniec w regulaminie wspólnoty powinny być opisane informacje z zakresu ruchu drogowego, parkowania samochodów, zmian części wspólnych nieruchomości, korzystania z wózkowni oraz spraw administracyjnych.

Co powinno znaleźć się w regulaminie wspólnoty?