Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?

Każda nieruchomość wymaga opieki ze strony administratora odpowiedzialnego zarówno za kwestie techniczne budynku, ale również sprawy administracyjne właścicieli poszczególnych lokali lub wynajmujących. Zarządzanie budynkiem wymaga jednak posiadania określonych uprawnień oraz szerokiej wiedzy, która pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości i zadbanie o jej właściwe wykorzystanie.

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami to bardzo odpowiedzialne zadanie, zatem wymaga od firmy zajmującej się zarządzaniem posiadaniem dużej wiedzy, znajomości prawa oraz skrupulatności w zakresie obsługi administracyjnej oraz technicznej budynku. Czynność zarządzania nieruchomościami została zapisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, zgodnie z którą zadaniem zarządcy jest utrzymanie obiektu w dobrym stanie, administrowanie nim oraz zapewnienie właściwej kondycji ekonomiczno-finansowej.

Obsługa eksploatacyjna nieruchomości

Administrowanie nieruchomością jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, które wymaga dostępności praktycznie codziennie przez cały czas dla mieszkańców budynku. To właśnie administrator ma stały kontakt z właścicielami lokali, a co za tym idzie stanowisko to powinno powierzyć się osobie, która potrafi nawiązać dobry kontakt z innymi ludźmi. W ramach obsługi administracyjnej prowadzimy książkę obiektu, teczki właścicieli poszczególnych lokali oraz dokumentację techniczną, w której zapisywane są podejmowane prace remontowe w budynku, odbiory techniczne oraz kontrole instalacji. Do naszych zadań należy też przeprowadzanie cykliczne odczytów wodomierzy oraz liczników zużycia ciepła zainstalowanych w każdym pomieszczeniu w budynku. Przygotowujemy też regulaminy i statuty wspólnoty, które usprawniają funkcjonowanie całej wspólnoty.

Obsługa finansowa nieruchomości

Do głównych zadań zarządcy nieruchomości należy sprawowanie kontroli nad finansami, do których zaliczamy analizę przychodów i wydatków wspólnoty zamieszkującej w budynku. Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa obejmuje też przygotowywanie budżetu wspólnoty, opracowywanie sprawozdań finansowych dla właściciela budynku, ale też urzędów czy innych instytucji zajmujących się kontrolą finansów. Niewątpliwie najmniej wdzięczną czynnością, jaka należy do naszych obowiązków to windykacja należności, która pozwala zachować płynność finansową administrowanej nieruchomości. Prowadzenie ksiąg finansowych wymaga posiadania kwalifikacji w zakresie księgowości, które posiadamy już od kilku lat.

Co wchodzi w zakres obsługi administracyjnej budynku?