5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale znajduję się w jednym bloku mieszkalnym lub w jednej nieruchomości. Nie ma osobowości prawnej – przynależy się do niej automatycznie po zakupie mieszkania. Zwykle taka wspólnota posiada swój numer NIP, REGON, nazwę, siedzibę i zarząd. Dobrze zorganizowana wspólnota może pozyskiwać dochody, na przykład na remont budynku.

Dobrze zorganizowany zarząd wspólnoty

Pierwszy krok do pozyskania dochodów to dobry zarząd, który stoi na czele wspólnoty mieszkaniowej, dbając o jej interesy. To bardzo istotna działalność, ponieważ podejmuje sprawy ważne dla dobra właścicieli wszystkich mieszkań. Zarządzanie nieruchomościami powinno obejmować pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu dla wspólnot, pomoc w planowaniu remontów oraz wiedzę umożliwiającą wykonywanie przeglądów technicznych i prowadzenie prac konserwatorskich.

Dofinansowanie na termomodernizację budynku

Program rządowy, realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmuje dwa główne moduły – wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych. Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, celem rządowych programów jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji.

Fundusze europejskie dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 16 województw. Liczne dostępne programy są wdrażane przez jednostki podległe Urzędom Marszałkowskim. W ramach tych programów wspólnoty mogą skorzystać z poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji.

Programy lokalne

Niektóre miasta i gminy oferują wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania, pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych lub ze środków budżetu miasta. Mogą to być na przykład dotacje na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska lub odnowienie zabytkowych i wartościowych obiektów.

Preferencyjne pożyczki

O preferencyjne pożyczki ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych województw można ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To rozwiązanie dostępne na dowolne cele remontowe, związane z nieruchomością wspólną, na długi okres kredytowania, bez prowizji oraz z niskim oprocentowaniem.

5 sposobów na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty