Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

W ostatnich latach wzrasta popularność wspólnot mieszkaniowych, dzięki którym łatwiej zadbać o takie kwestie jak czystość w budynku czy organizowanie spotkań pomiędzy lokatorami. Aby wspólnota mieszkaniowa mogła z powodzeniem funkcjonować, potrzebny jest zarządca nieruchomości, który nie tylko dba o stan techniczny budynku czy budynków, ale także kwestie administracyjne, w tym prowadzenie księgowości.

 

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości w kontekście księgowości?

 

Zarządzanie nieruchomościami nie jest łatwą sztuką, dlatego warto skorzystać z naszej oferty, której elementem jest prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych. Obowiązkiem zarządcy jest coroczne sporządzenie podsumowania finansowego określonych działań i przedstawienie ich członkom wspólnoty mieszkaniowej.

 

Tę kwestię porusza art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali, według której to właśnie zarząd lub zarządcą, którym te zadania powierzyła wspólnota, jest odpowiedzialny za kwestie księgowe, w których wykaże się sposoby zagospodarowania uiszczonych przez lokatorów składek oraz rozliczenia z innych tytułów.

 

Jakim podatkiem jest objęta wspólnota mieszkaniowa?

 

Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są do uiszczania podatku CIT, ponieważ są organizacjami, które nie posiadają osobowości prawnej. Zobowiązane są one do prowadzenia ewidencji finansowej, aby móc określić coroczną wysokość dochodu lub straty i tym samym należność podatkową. W ewidencji należy także wspomnieć o wartościach niematerialnych, środkach trwałych i wszelkich niezbędnych dodatkach, dzięki którym możliwe będzie wyliczenie wartości możliwego odpisu amortyzacyjnego.

Czy zarządca nieruchomości może prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?