Jakie czynności obejmuje kompleksowa obsługa nieruchomości?

Jakie czynności obejmuje kompleksowa obsługa nieruchomości?

Zlecenie zarządzania nieruchomością firmie zewnętrznej może przynieść właścicielowi, jak i całej wspólnocie mieszkaniowej szereg korzyści. Obecnie usługi te nie ograniczają się bowiem jedynie do administrowania budynku. Współczesne firmy oferują kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości, takie jak m.in. prace konserwatorskie czy prowadzenie księgowości. Jakie pozostałe czynności się do nich zaliczają?

 

Jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi nieruchomości? 

 

Współcześnie firmy zajmujące się zarządzaniem obiektów (zarówno mieszkalnych, handlowych, jak i biurowych) wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, znacznie poszerzając swoją ofertę. Kompleksowa obsługa nieruchomości obejmuje zatem:

  • zarządzanie i administrację (w tym m.in. pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu, negocjacja umów z dostawcami mediów, sporządzanie projektów aktów prawnych i uchwał itd.),
  • obsługę techniczną (w tym m.in. nadzór techniczny budynku, ustalanie warunków z podwykonawcami, ewidencja zgłoszeń usterek oraz ustalanie terminów prac konserwatorskich itd.),
  • prowadzenie księgowości (w tym m.in. sporządzenie dokumentacji statystycznej oraz księgowo-rozliczeniowej, kontrola faktur, przygotowywanie finansowych i gospodarczych planów rocznych, doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych funduszy itd.)
  • utrzymanie czystości (w tym m.in. dbanie o prządek w obszarze części wspólnych: klatek schodowych, balustrad, okien, bram wjazdowych itp., zabiegi mające na celu zwalczanie gryzoni i owadów itd.).

 

Korzyści skorzystania z kompleksowej obsługi nieruchomości

 

Wchodzące w zakres oferty czynności mają na celu nie tylko odciążyć właściciela czy wspólnotę od licznych formalności i prac porządkowych. Kompleksowa obsługa nieruchomości ma zapewnić także bezpieczeństwo, sprawną komunikację i obsługę mieszkańców, a także prowadzi do minimalizowania kosztów związanych np. z pracami konserwatorskimi.

Jakie czynności obejmuje kompleksowa obsługa nieruchomości?