Obowiązki zarządcy nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej

Obowiązki zarządcy nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej

Kto ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w budynku mieszkalnym? Prostą odpowiedzią jest: zarządca nieruchomości, ale tak naprawdę jego zakres obowiązków może być różny w zależności od kilku czynników. Aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej, warto zwrócić uwagę na przepisy prawne i zawartą umowę pomiędzy stronami. 

Co mówi ustawa o obowiązkach zarządcy nieruchomości?  

Przede wszystkim ustawa określa nam takie obowiązki jak:

  • dbanie o czystość i bezpieczeństwo budynku,
  • terminowa kontrola stanu technicznego budynku,
  • dbanie o części wspólne budynku.

Umowa między zarządcą a wspólnotą mieszkaniową 

O zakresie obowiązków zarządcy nieruchomości mówi nie tylko ustawa, ale też umowa podpisana przez obie strony.  Przede wszystkim znaleźć w niej mogą się takie obowiązki jak: prowadzenie dokumentacji na temat stanu technicznego budynku i finansów, a także zapewnienie stałego dopływu energii, wody, ciepła itp. Również w umowie należy zawrzeć obowiązki dotyczące utrzymania czystości, a także informacje o terminowym przeprowadzaniu przeglądów czy modernizacji budynku.

Jak możemy zauważyć zarządca nieruchomości ma wiele zadań do wykonania. Dlatego osoba wybrana na to stanowisko powinna wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i szeroką wiedzą w tym zakresie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej firmy, która zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości. Do ich obowiązków należy m.in.: organizowanie dyżurów administratora na terenie nieruchomości, pomoc w organizacji środków na cele remontowe czy organizacja i nadzór nad zebraniami wspólnoty.

Obowiązki zarządcy nieruchomości są bardzo szerokie. Jak widać to nie tylko dbanie o porządek, ale o wiele więcej. Osoba wybrana na to stanowisko ma realny wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Obowiązki zarządcy nieruchomości wobec wspólnoty mieszkaniowej