Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?

Jak wskazuje Prawo budowlane, na zarządcy lub właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych budynku. Mają one na celu uchronienie przed nadmiernym pogorszeniem sprawności i własności użytkowych budynku, a także spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nie tylko. Jak często należy przeprowadzać tego typu kontrole i co muszą one obejmować?

Coroczna kontrola okresowa – co należy sprawdzić?

Przepisy wskazują, że przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów budynku, które narażone są na niszczące czynniki atmosferyczne, a ponadto instalacji do ochrony środowiska, a także instalacji gazowych i kominów. Co obejmuje taka kontrola? Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie pokryć dachowych, elementów zewnętrznych takich jak balustrady, filary i balkony oraz instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji. W przypadku instalacji gazowej i przewodów kominowych, konieczne jest skontrolowanie drożności przewodów, siły ciągu w kominie, sprawności urządzeń wentylujących i nawiewowych, a także ewentualnych zmian w przewodach spalinowych.

Zakres kontroli okresowej wykonywanej raz na 5 lat

Kolejnym obowiązkiem jest szczegółowe – wykonywane w pięcioletnich odstępach – sprawdzenie ogólnego stanu technicznego budynku, jego wyglądu oraz otoczenia. W trakcie nadzoru niezbędne jest m.in. skontrolowanie instalacji elektrycznej i piorunochronów oraz odporności izolacji w przewodach i uziemienia.

Kto może dokonywać przeglądów technicznych nieruchomości?

Ze względu na kompleksowość prac, a także niezbędną do tego celu wiedzę praktyczną i teoretyczną, muszą być to osoby posiadające uprawnienia budowlane dla konkretnej specjalności, ewentualnie osoby mające świadectwa kwalifikacyjne niezbędne przy kontroli eksploatacyjnej urządzeń i różnego rodzaju instalacji. Dlatego też przeglądy techniczne najczęściej zleca się zewnętrznym firmom, takim jak nasza, które są również w stanie opracować niezbędne plany remontowe i świadczyć usługi konserwatorskie.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne nieruchomości?