Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 roku w Polsce wprowadzone zostały zmiany, których celem było zwiększenie procentu segregacji odpadów. Jak dotąd dane są alarmujące – choć według standardów unijnych do recyklingu powinno trafiać minimum 50% odpadów, w Polsce w 2018 roku było to zaledwie ponad 33%. Co w praktyce oznacza dla nas nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Segregacja odpadów komunalnych – co zmieni się w 2020 roku

Obowiązek segregacji oznacza, że na wszystkich śmietnikach w kraju – również tych na blokowiskach  i dużych osiedlach – znajdą się specjalne pojemniki do odpowiednich rodzajów odpadów. Brak selekcji – lub niepoprawne utrzymanie czystości – będzie skutkować karą pieniężną wynoszącą wielokrotność opłaty za zbieranie posegregowanych śmieci. Zwiększenie ma oscylować od dwu- do nawet czterokrotności dotychczasowej kwoty.

Jak więc należy poprawnie segregować odpady?

  • metale i tworzywa sztuczne – do pojemnika na te odpady wyrzucamy zgniecione plastikowe butelki oraz – uwaga – odkręcone nakrętki. Wylądują tu również plastikowe i wielomateriałowe opakowania, w tym takie po środkach czystości, puszki, foliowe torby, folia aluminiowa, metale, pokrywki do słoików i kapsle.
  • papier – wrzucamy tu papierowe i kartonowe pudełka, a także ulotki, katalogi, książki, zeszyty, zadrukowane kartki i dokumenty, a także papier do pakowania i papierowe worki.
  • szkło – tu należy wrzucać słoiki i butelki, a także szklane pojemniki po kosmetykach, o ile nie są opakowaniami wielomateriałowymi. W zależności od decyzji gminy może obowiązywać podział na szkło barwne i bezbarwne.
  • odpady biodegradowalne – do tego pojemnika wrzucamy resztki jedzenia – w tym warzyw i owoców – gałęzie, liście, kwiaty, skoszoną trawę, a także korę, trociny i niemalowane ani niezaimpregnowane drewno.
  • odpady zmieszane – tu wrzucamy wszystkie śmieci, które nie podlegają recyklingowi, Wyjątek stanowią tu odpady niebezpieczne (np. elektrośmieci, które należy oddać do sklepu z elektroniką lub specjalnego punktu recyklingu).
Obowiązkowa segregacja śmieci od grudnia 2019