Skąd pozyskać fundusze na remont osiedli?

Skąd pozyskać fundusze na remont osiedli?

Upływ czasu odciska piętno na każdej nieruchomości. Remontu nie da się odkładać w nieskończoność. W końcu przychodzi moment, w którym zapada decyzja o konieczności jego przeprowadzenia. Pozyskanie odpowiednich funduszy na ten cel nie zawsze jest jednak proste. W przypadku domów jednorodzinnych pieniądze pochodzą w większości z oszczędności prywatnych inwestorów. Sprawa ma się nieco inaczej, gdy mowa o budownictwie wielorodzinnym. Skąd czerpać finanse na remonty bloków i całych osiedli mieszkaniowych?

Remont osiedla – skąd wziąć na to środki?

Modernizacje i remonty osiedli najczęściej finansowane są ze środków uzyskanych na poczet funduszu remontowego. Fundusz remontowy to nic innego jak suma zaliczek wpłacanych cyklicznie przez mieszkańców osiedla na rzecz zarządcy lub wspólnoty mieszkaniowej. Kwestii jego zakładania nie regulują żadne przepisy. Niemniej większość wspólnot decyduje się na pozyskiwanie dodatkowych środków od wszystkich mieszkańców danej wspólnoty niemal od początku swojej działalności. W ten sposób wspólnota gromadzi fundusze, które w przyszłości sfinansują naprawy lub modernizacje części wspólnych osiedli. Ponadto na remonty bloków często przeznacza się też środki pozyskiwane z odsetek za nieterminowe wpłaty czy różnego rodzaju odszkodowania.

Pieniądze z funduszu remontowego niekiedy jednak nie są w stanie w pełni pokryć kosztów planowanego remontu. Z tego powodu zarządca nieruchomości lub członkowie wspólnoty mieszkaniowej muszą ubiegać się o dodatkowe źródła przychodu. Jednym z rozwiązań, na jakie się wtedy decydują, jest np. podjęcie starań o uzyskanie dotacji ze środków publicznych. Inną opcją jest też sprzedaż lub dzierżawa części nieruchomości wspólnej. Jeszcze innym, dodatkowym źródłem przychodu jest udostępnienie ścian budynku pod powierzchnie reklamowe i regularne pobieranie za to stosownych opłat. Rosnącą popularnością cieszą się także kredyty z premią remontową lub kredyty termomodernizacyjne, których późniejsze koszty pokrywają wszyscy mieszkańcy.

Skąd pozyskać fundusze na remont osiedli?