Co obejmuje księgowa obsługa nieruchomości?

Co obejmuje księgowa obsługa nieruchomości?

Zarządzanie księgowością nieruchomości wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji. Długa lista obowiązków sprawia, że często zadanie to zleca się zewnętrznym firmom profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem nieruchomości. Takie rozwiązanie to duże udogodnienie, ale i pewność, że księgowość będzie prowadzona prawidłowo – bez pominięcia terminów spłat należności czy też zaniedbań w zakresie bieżącej administracji. Co dokładnie wchodzi w zakres usług w ramach księgowej obsługi nieruchomości? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Na czym polega księgowa obsługa nieruchomości?

Księgowa obsługa nieruchomości polega na sprawowaniu kontroli nad zobowiązaniami i przychodami wspólnoty mieszkaniowej. W praktyce oznacza rozporządzanie jej finansami oraz prowadzenie rachunku bankowego. Obejmuje też windykację wszystkich należności. W ramach prowadzenia księgowości do obowiązków zarządcy należy przede wszystkim bieżąca administracja kosztów wynikających z utrzymania nieruchomości wspólnej. Tym samym osoba pełniąca taką funkcję jest zobowiązana np. do rozliczania należności z dostawcami mediów i prowadzenia z nimi negocjacji w sprawie podpisywania jak najkorzystniejszych umów.

Zarządca zajmuje się też pozyskiwaniem nowych źródeł przychodu dla wspólnoty oraz gromadzeniem funduszy remontowych. Jego obowiązkiem jest również nadzór nad dokumentacją statystyczną i księgowo-rozliczeniową. Każdy zarządca nieruchomości czuwa nad poprawnością oraz kompletnością faktur, umów oraz decyzji związanych z działalnością wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto sporządza sprawozdania oraz roczne plany finansowe wraz z uwzględnieniem prognoz ich realizacji. W zależności od potrzeb niekiedy odpowiada także za reprezentację wspólnoty przed organami samorządowymi i sądami.

Co obejmuje księgowa obsługa nieruchomości?