Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Czym różni się zarządca budynku od administratora?

Pojęcie zarówno administratora obiektu budowlanego, jak i zarządcy pojawia się często w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Takie grupy wybierają spośród siebie zarząd, jednak obowiązki w zakresie chociażby księgowości, decydują się przekazać zewnętrznej firmie. Jednak gdy przychodzi do podpisania umowy nie wiedzą czy powinna ona dotyczyć administrowania czy zarządzania budynkiem. Jakie są różnice?

Odpowiedzialność ponoszona przez administratora i zarządcę

Mimo iż wiele osób pomiędzy tymi pojęciami postawiłoby znak równości, to pod względem prawnym tak to nie wygląda. Administrator jest osobą, która podpisuje z zarządem wspólnoty umowę cywilnoprawną i może ponosić odpowiedzialność jedynie za niewykonanie czynności, które określone zostały w umowie. Oznacza to, że nie istnieją żadne przepisy prawne, które stanowiłyby wymóg posiadania przez niego praktyki, odpowiedniej wiedzy i umiejętności, niekaralności czy posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi czynnościami.

W przypadku zarządcy budynku sytuacja wygląda następująco: zarządca wykonuje zawód wolny. Od niedawna nie wymagane jest od niego posiadanie licencji ani obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek prowadzonych czynności.

Czy wybrać zarządcę czy administratora?

Jeśli jako wspólnota poszukujemy osoby lub firmy, która zajmie się nieruchomością, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie zarządca, taki jak firma Domestika z Warszawy. Wówczas mamy pewność, że wszelkie działania dokonywane są zgodnie z prawem i z najlepszym interesem naszej wspólnoty. Warto bowiem wiedzieć, że zarządca ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz dopełniania wszelkich obowiązków, inaczej zgodnie z zapisami ustawy może zostać nałożona na niego kara.

Czym różni się zarządca budynku od administratora?