Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Jak przebiega?

Kwestia tego, jak podejmowane są uchwały przez wspólnotę mieszkaniową jest szczególnie ważna dla mieszkańców. Jak wygląda to w praktyce oraz jakie przepisy regulują sposób, w jaki ma się to odbywać?

Zgodnie z przepisami

Aktem prawnym, który reguluje to, w jaki sposób mają przebiegać głosowania we wspólnotach mieszkaniowych, jest Ustawa o własności lokali z 1994 roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku małych wspólnot, w których podstawą do podejmowania decyzji są przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym dotyczące współwłasności.

Głosowanie nad uchwałami

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową odbywa się w myśl art. 23 ustawy o własności lokali, na zasadzie większości głosów zgodnie z wielkością udziałów i co szczególnie ważne, taki wymóg obejmuje ogólną ilość udziałów. Istnieje jednak możliwość zmiany tej zasady na to, że każdemu będzie przysługiwał tylko jeden głos, choć dotyczy to zazwyczaj tylko konkretnych spraw, a nie każdej z uchwał. Jak więc widać kwestia zarządzania nieruchomościami i podejmowania uchwał jest pod tym względem nieco bardziej skomplikowana, przez co warto bliżej zaznajomić się z przepisami w tym zakresie.

Dodatkowo w związku z nowelizacją ustawy z roku 2015, każdemu współwłaścicielowi konkretnego lokalu w częściach ułamkowych, przypada również cząstkowy udział w danej nieruchomości wspólnej. Głos ma więc siłę iloczynu udziału we współwłasności nieruchomości.

Zmiana sposobu głosowania

Dodatkowym aspektem o którym trzeba pamiętać jest to, że nawet pojedyncza zmiana sposobu głosowania wymaga potwierdzenia na piśmie i późniejszego złożenia do zarządu. Drugim sposobem jest natomiast ustne ustalenie takiej zmiany oraz wpisanie jej do protokołu zebrania. Nie jest to oczywiście przypadek i wynika to także ze stanowiska Sądu Najwyższego, orzekającego w tego typu sprawach.

Jak widać podejmowanie uchwał w kwestii głosowania nad nimi jest nieco bardziej skomplikowane, aniżeli mogłoby wydawać się wielu osobom. Jest to jednak kwestia regulowana przez prawo i nie wynika ona z przypadkowych ustaleń, a właśnie z konkretnych przepisów.

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Jak przebiega?