Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Jak przebiega?

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Jak przebiega?

Kwestia tego, jak podejmowane są uchwały przez wspólnotę mieszkaniową jest szczególnie ważna dla mieszkańców. Jak wygląda to w praktyce oraz jakie przepisy regulują sposób, w jaki ma się to odbywać?

Zgodnie z przepisami

Aktem prawnym, który reguluje to, w jaki sposób mają przebiegać głosowania we wspólnotach mieszkaniowych, jest Ustawa o własności lokali z 1994 roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku małych wspólnot, w których podstawą do podejmowania decyzji są przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym dotyczące współwłasności.

Głosowanie nad uchwałami

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową odbywa się w myśl art. 23 ustawy o własności lokali, na zasadzie większości głosów zgodnie z wielkością udziałów i co szczególnie ważne, taki wymóg obejmuje ogólną ilość udziałów. Istnieje jednak możliwość zmiany tej zasady na to, że każdemu będzie przysługiwał tylko jeden głos, choć dotyczy to zazwyczaj tylko konkretnych spraw, a nie każdej z uchwał. Jak więc widać kwestia zarządzania nieruchomościami i podejmowania uchwał jest pod tym względem nieco bardziej skomplikowana, przez co warto bliżej zaznajomić się z przepisami w tym zakresie.

Dodatkowo w związku z nowelizacją ustawy z roku 2015, każdemu współwłaścicielowi konkretnego lokalu w częściach ułamkowych, przypada również cząstkowy udział w danej nieruchomości wspólnej. Głos ma więc siłę iloczynu udziału we współwłasności nieruchomości.

Zmiana sposobu głosowania

Dodatkowym aspektem o którym trzeba pamiętać jest to, że nawet pojedyncza zmiana sposobu głosowania wymaga potwierdzenia na piśmie i późniejszego złożenia do zarządu. Drugim sposobem jest natomiast ustne ustalenie takiej zmiany oraz wpisanie jej do protokołu zebrania. Nie jest to oczywiście przypadek i wynika to także ze stanowiska Sądu Najwyższego, orzekającego w tego typu sprawach.

Jak widać podejmowanie uchwał w kwestii głosowania nad nimi jest nieco bardziej skomplikowane, aniżeli mogłoby wydawać się wielu osobom. Jest to jednak kwestia regulowana przez prawo i nie wynika ona z przypadkowych ustaleń, a właśnie z konkretnych przepisów.

Podejmowanie uchwał przez wspólnotę mieszkaniową. Jak przebiega?