Oferta

Obsługa nieruchomości

Firma DOMESTIKA zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi oraz specjalistycznymi. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, jak również jesteśmy gotowi przejąć budynek w zarząd na podstawie art. 18. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o Własności lokali (Dz. U. 1994, Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami).

 

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Obsługa administracyjna

 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (np. termomodernizację, wymianę instalacji wod-kan itp.)
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody i ścieków, wywozu nieczystości).
 • Bieżące monitorowanie liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 • Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 

Obsługa księgowo-bankowa

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez Internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka).
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • Przedkładanie Klientowi przekazów bankowych w celu terminowego regulowania należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Świadectwa Energetyczne

Świadectwo Energetyczne to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Usługi dodatkowe

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może być rozszerzony o:

 • Reprezentację Klienta (Wspólnot).
 • Reprezentację Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami.
 • Obsługę prawną:
  • reprezentowanie Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • pomoc w przygotowywaniu uchwał oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.).

Profesjonalny serwis sprzątający

Firma Domestika oferuje wszelkiego rodzaju prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości w budynkach biurowych, osiedlach mieszkalnych i na terenach do nich przyległych. Działalność swoją opieramy na sprawdzonych, doskonale wyspecjalizowanych pracownikach, a indywidualne podejście do każdego klienta pozwala nam na optymalizację czasu pracy oraz kosztów.

W trosce o jakość wykonywanych usług porządkowych swoje działanie opieramy na najnowszych technologiach. Stosujemy środki czystości najwyższej jakości, posiadające atest PZH oraz spełniające wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska.

Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za pełne, kompleksowe utrzymanie czystości, niezależnie od charakteru eksploatowanych obiektów.

Sprzątanie osiedli mieszkalnych oraz w pojedynczych bloków:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, piwnic,
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej, piwnicach,
 • mycie szyb gablot informacyjnych,
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, piwnicach,
 • mycie lamperii, balustrad, grzejników, lamp oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
 • czyszczenie metalowych wycieraczek,
 • zamiatanie i mycie powierzchni garaży,
 • mycie bram wjazdowych do garaży,
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trucizn na myszy/szczury,
 • zgłaszanie awarii i usterek technicznych zarządcy,
 • zaopatrzenie w środki czystości i higieny.

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zamiatanie chodników, terenów przynależnych, miejsc postojowych,
 • koszenie trawników,
 • odchwaszczanie, przycinanie żywopłotów i krzewów, podlewanie trawników, roślin,
 • w sezonie jesiennym grabienie liści, prace zabezpieczające rośliny przed nadejściem zimy,
 • sprzątanie kratek ściekowych,
 • odśnieżanie chodników,
 • porządkowanie ogrodów po zimie,
 • utrzymywanie altanek śmietnikowych w czystości.

Sprzątanie biur w Warszawie:

 • odkurzanie i mycie podłóg,
 • wycieranie kurzu z mebli, biurek, parapetów,
 • utrzymanie w czystości sprzętu komputerowego, telefonów, lamp itp.,
 • mycie powierzchni szklanych,
 • czyszczenie kaloryferów,
 • podlewanie i oczyszczanie kwiatów,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • utrzymanie czystości w sanitariatach (mycie armatury sanitarnej, płytek ściennych, luster, dezynfekcja),
 • okresowe pranie wykładzin i ich doczyszczanie.

Sprzątanie w Warszawie i okolicach

Sprzątanie oraz prace poremontowe w obiektach wszelkiego rodzaju.

Koszt naszych usług to składowa kilku lub kilkunastu elementów, dlatego też ostateczną wycenę możemy przedstawić po wizji lokalnej nieruchomości oraz zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami klienta.

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.

Sprzątanie oraz sprzątanie biur w Warszawie

Sprzątanie biur w Warszawie

W Warszawie, jak w każdym dużym mieście można znaleźć bardzo dużo wieżowców i biurowców. Obecnie na terenie stolicy można znaleźć około 40 wieżowców i kolejne 55 obiektów w trakcie budowy. Do tego dochodzą jeszcze niższe biurowce, które także nie są małe. Wysokie wieżowce najczęściej wynajmowane są pod biura, które są ważnym miejscem prowadzenia interesów, rozmów z kontrahentami i klientami oraz pełnią funkcję reprezentacyjną każdego przedsiębiorstwa.

Aby biuro pełniło funkcje reprezentacyjne, musi być nie tylko odpowiednio urządzone, najlepiej zgodnie z charakterem firmy, ale także uporządkowane i zawsze zachęcające do wejścia czystym wnętrzem. Dzięki temu o wiele łatwiej jest zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z oferty firmy znajdującej się w danym biurze. Wbrew pozorom potencjalni klienci nie zwracają uwagi tylko na ofertę danej marki, ale także na wygląd biura czy zachowanie się pracowników w nim przebywających.

Starsze budynki, w których mieszczą się biura nie mają atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego, ale to nie znaczy, że muszą takie być także wewnątrz. Każde biuro musi być schludne i czyste, obojętnie czy mieści się ono w starym, czy w nowym budownictwie. O czystość biura w ciągu dnia pracy muszą dbać sami pracownicy, ale przed rozpoczęciem pracy w biurowców czy po jej zakończeniu do akcji o utrzymywanie czystości wkraczają ekipy sprzątające.

Sprzątanie biur w Warszawie nie jest łatwe, ponieważ jest ich dużo i każda firma użytkująca biuro ma inne wytyczne co do jego sprzątania. Główną zasadą jest pozostawienie biura czystego, ale też, gdy w biurze znajdują się kwiaty czy akwaria z rybami, trzeba i o nie odpowiednio zadbać. Sporo firm, które oferują sprzątanie Warszawa pracuje w nocy, aby nie przeszkadzać pracownikom biurowym, a w dzień w biurowcu zostaje tylko jedna osoba sprzątająca, która wkracza do pracy w nagłych wypadkach takich jak zalanie wodą pomieszczenia czy tłukąca się donica z kwiatkami.

Sprzątanie biur w Warszawie czy w innym mieście to przede wszystkim prace związane z utrzymaniem porządku nie tylko w siedzibach danych firm, ale także w całym budynku. Najczęściej wykonywane prace porządkowe to zamiatanie i mycie klatek schodowych oraz korytarzy znajdujących się pomiędzy biurami, zmiatanie pajęczyn czasem pojawiających się w rogach sufitów, mycie szyb i gablot na wysoki połysk, a także mycie okien w biurach i na klatkach schodowych. W wielu biurach znajdują się także lamperie, lampy czy drzwi, które także wymagają mycia. Trzeba również zadbać o sprzęt komputerowy, który może być zatłuszczony czy zostaną na nim ślady po palcach, które również trzeba wytrzeć. W miejscach, w których znajdują się wycieraczki czy dywaniki, potrzebne jest także ich wytrzepanie z piasku lub odkurzenie i umycie powierzchni dywanowych. O dobry stan łazienek również dba firma sprzątająca oraz bardzo często zaopatruje te pomieszczenia w środki czystości i higieny. Czasami można spotkać się z tym, że firma, która oferuje sprzątanie w Warszawie w biurowcach, zajmuje się także rozkładaniem trutek na myszy, które mogą zagnieździć się w piwnicy każdego budynku. W wypadku przeprowadzanego remontu w biurowcu potrzebna będzie także ekipa sprzątająca do utrzymania porządku w czasie trwania prac remontowych oraz po remoncie, gdy w całym biurowcu będzie unosił się kurz.

Do sprzątania w biurach wykorzystywane są nie tylko różnego rodzaju środki czystości, ale także maszyny sprzątające, dlatego też o wiele lepiej jest zatrudnić firmę, która posiada już na swoim stanie wykwalifikowanych pracowników sprzątających, którzy potrafią wykorzystywać wszelkiego rodzaju pomoce techniczne do sprawnego posprzątania wszystkich powierzchni. Warto zauważyć także, że koszty sprzątania w danym obiekcie wylicza się na podstawie kilku lub nawet kilkunastu elementów oraz po obejrzeniu danej nieruchomości, a więc żadna profesjonalna firma nie może od razu podczas pierwszej rozmowy podać kosztów swoich usług, które są także zależne od indywidualnych preferencji właścicieli biur i biurowców.

 

Każda firma zajmująca się sprzątaniem biur opiera swoje usługi na najnowszych technologiach oraz sprawdzonych technikach sprzątania, do których wykorzystywane są środki czystości najwyższej jakości i posiadające atest PZH, a także środki, które spełniają wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska.

Zatrudnienie odpowiedniej ekipy sprzątającej jest bardzo ważne, ponieważ każdy pracownik biura spędza w nim co najmniej 40 godzin w tygodniu, a więc ważny jest jego wystrój czy atmosfera w nim panująca, ale także czystość. W czystym pomieszczeniu pracuje się przyjemniej, a to może się przełożyć w znacznym stopniu na wydajność pracy.