Oferta

Obsługa nieruchomości – Warszawa

DOMESTIKA to firma, która świadczy usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami– zarówno handlowymi, biurowymi, jak i mieszkalnymi.

Naszym klientom oferujemy także obsługę techniczną budynków, usługi konserwatorskie,  czy przeglądy techniczne budynków. Współpracujemy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy też przejęcie budynku w zarząd na podstawie art. 18. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o Własności lokali (Dz. U. 1994, Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami).

 

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami – Warszawa

Administrowanie nieruchomościami jest podstawą działań naszej firmy. Zajmujemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji nieruchomości. Nasze działania dotyczą także reprezentowania Wspólnoty – zarówno przed właścicielami   nieruchomości, kontrahentami, jak i organami administracji państwowej i samorządowej.

Głównym celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa nieruchomości - zobacz jak w tym zakresie oceniają nas nasi klienci .

Administracja nieruchomości – Warszawa

Zajmujemy się pełną obsługą administracyjną nieruchomości. W zakresie naszych działań znajdują się:

  • pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu dla Wspólnoty
  • nadzór w zakresie utrzymania porządku i czystości wspólnych części budynku
  • wyszukiwanie najemców dla lokali użytkowych
  • organizacja i nadzór zebrań Wspólnoty
  • opracowanie projektów aktów prawnych i uchwał – kompleksowa obsługa nieruchomości
  • pomoc w organizacji środków na cele remontowe
  • negocjacja warunków umowy z dostawcami mediów (energia cieplna, elektryczna, zimna woda i ścieków, wywóz nieczystości)
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość
  • organizacja dyżuru administratora na terenie nieruchomości – na życzenie klienta.

  Obsługa techniczna nieruchomości – Warszawa

  Sprawna obsługa techniczna budynków to podstawa. Wybierając nasze usługi, nasi klienci zyskują poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalizm. Kompleksowa obsługa nieruchomości w zakresie technicznym obejmuje:

  • usługi konserwatorskie – ewidencję zgłoszeń usterek i terminów ich naprawy
  • prowadzenie dokumentacji (książki) obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów, a także dokumentacji technicznej budynku
  • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości http://domestika.com.pl/dokumenty-do-pobrania/zgodnie z aktami prawnymi i Prawem Budowlanym
  • opracowywanie planów remontowych, realizacja remontów zgodnie z przyjętymi uchwałami
  • Współpraca z podwykonawcami usług i robót budowlanych, negocjacja cen i warunków umowy
  • nadzór techniczny i bieżąca obsługa budynku
  • informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym budynku, a także postępach w pracach remontowych.

  Księgowość wspólnot mieszkaniowych – Warszawa

  Nasza firma zajmuje się pełną obsługą kasowo-bankową nieruchomości. W tym celu wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe. Prowadzimy doradztwo w zakresie inwestowania, jak i pozyskiwania nowych funduszy. Zajmujemy się:

  • prowadzeniem księgowości wspólnoty oraz rachunku bankowego
  • sprawowaniem pieczy nad dokumentacją statystyczną i księgowo – rozliczeniową
  • prowadzeniem sprawozdawczości klienta dla urzędów – zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami
  • windykacją zaległych należności
  • sporządzaniem planów rocznych: finansowych i gospodarczych – z uwzględnieniem ich realizacji
  • rocznym rozliczeniem świadczeń za poprzedni rok
  • bieżącą administracją kosztów wynikających z utrzymania nieruchomości wspólnej, wykorzystania mediów, czy remontów oraz informowanie o nich klienta
  • sprawdzaniem faktur pod względem formalnym i rachunkowym – dostarczaniem rachunków klientowi w celu uregulowania należności.

  Obsługa wspólnot mieszkaniowych – usługi dodatkowe

  Zakres usług wykonywany przez naszą firmę może zostać rozszerzony na życzenie klienta. Administracja nieruchomości może zostać wzbogacona o usługi takie jak:

  • reprezentacja klienta – także przed organami samorządowymi
  • obsługa prawna: reprezentacja przed sądami i innymi organami egzekucyjnymi, opracowanie zawieranych umów i ich opiniowanie, przygotowywanie uchwał i dokumentów wewnętrznych np. regulaminów.

  Zarządzanie nieruchomości odbywa się za pomocą programu e-kartoteka.

Profesjonalny serwis sprzątający: usługi porządkowe – Warszawa

Naszym klientom oferujemy usługi porządkowe związane z utrzymaniem czystości – zarówno w budynkach mieszkalnych, biurowych, jak i na terenach do nich przyległych. Nasz zespół tworzą wyłącznie profesjonaliści, którzy do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Dzięki temu możliwa staje się optymalizacja czasu pracy i kosztów.

W pracy wykorzystujemy najnowsze technologie, stosujemy najlepsze jakościowo środki czystości, które posiadają wszelkie atesty i spełniają normy w zakresie ochrony środowiska. 


Sprzątanie osiedli – Warszawa

Codzienne utrzymanie porządku jest kluczowym elementem funkcjonowania każdego osiedla. Kompleksowa obsługa nieruchomości w zakresie utrzymania porządku dotyczy zarówno osiedli mieszkalnych, jak i pojedynczych bloków. Oferujemy następujące usługi:

 • utrzymanie w czystości klatek schodowych i piwnic
 • dbanie o czystość gablot informacyjnych, okien, parapetów, wycieraczek metalowych
 • mycie balustrad, grzejników, lamperii, lamp i drzwi w pomieszczeniach ogólnodostępnych
 • dbanie o powierzchnie garażowe, bramy wjazdowe do garaży
 • przeprowadzanie deratyzacji budynków
 • prowadzenie nadzoru nad awariami, usterkami technicznymi
 • zaopatrywanie nieruchomości w środki czystości i higieny.

Sprzątanie terenów zewnętrznych: prace porządkowe – Warszawa

Obsługa techniczna budynków to także troska o wygląd terenów zewnętrznych – ich estetykę i należyty stan. W tym zakresie oferujemy:

 • odchwaszczanie, koszenie i podlewanie trawników, roślin
 • przycinanie żywopłotów i krzewów
 • w porze jesiennej grabienie liści, prace zabezpieczające rośliny przed mrozem
 • odśnieżanie i porządkowanie terenów zewnętrznych po zimie
 • utrzymywanie w czystości kratek ściekowych i altanek śmietnikowych.

Sprzątanie biur – Warszawa

Czyste i zadbane biuro to podstawa przyjemnej i wydajnej pracy. Sprzątanie biur przez naszą firmę obejmuje:

 • mycie i odkurzanie podłóg
 • mycie powierzchni szklanych, kaloryferów
 • utrzymanie w czystości lamp, mebli, biurek, parapetów, a także sprzętu komputerowego, telefonów
 • podlewanie kwiatów i ich pielęgnacja
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zapewnienie czystości w sanitariatach
 • czyszczenie lub pranie wykładzin – zależnie od potrzeb.

Profesjonalne sprzątanie biur – Warszawa i okolice

Na życzenie klienta oferujemy sprzątanie, prace porządkowe oraz prace poremontowe w obiektach wszelkiego rodzaju.

Na cenę naszych usług składa się wiele elementów – ostateczna wycena możliwa jest dopiero po wizji lokalnej nieruchomości oraz przedstawieniu wymagań przez naszych klientów.

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.