Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to zgodnie z przepisami osoba, która odpowiada „za podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, których celem jest zapewnienie racjonalnej gospodarki tej nieruchomości”. W praktyce oznacza to, że zarządca jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę nieruchomości oraz utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie. Taką osobę może wybrać właściciel nieruchomości bądź też wspólnota mieszkaniowa. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie należy do obowiązków zarządcy oraz jakie przysługują mu prawa.

Jakie uprawnienia, a jakie zobowiązania ma zarządca nieruchomości?

Podstawowym prawem, ale zarazem i obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest reprezentowanie interesów właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej „na zewnątrz”. Oznacza to, że w jego powinności jest np. negocjowanie warunków umowy z dostawcami mediów, nadzór nad bieżącym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach oraz prowadzenie rozliczeń za określone usługi. Kluczowym zadaniem zarządcy jest też przygotowywanie projektów umów i uchwał. Oprócz tego do jego obowiązków zalicza się również pełną obsługę księgową nieruchomości. W tym zakresie zarządca nieruchomości zobowiązany jest do:

  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku oraz wykonywanych prac konserwacyjnych,
  • prowadzenia rachunku bankowego,
  • bieżącej administracji kosztów utrzymania nieruchomości,
  • pobierania bieżących opłat od właścicieli lokali w przypadku budynków wielorodzinnych oraz windykacji zaległych należności,
  • sporządzania planów finansowych i gospodarczych.

Ponadto zarządca nieruchomości sprawuje również stały nadzór nad budynkiem w związku z utrzymaniem czystości oraz właściwego stanu technicznego obiektu. Jest odpowiedzialny za dokonywanie bieżących napraw oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zajmuje się także planowaniem i organizacją remontów oraz modernizacji nieruchomości. Do jego obowiązków wobec wspólnot mieszkaniowych należy z kolei również organizacja i nadzór nad zebraniami mieszkańców oraz szybkie reagowanie na wskazane przez nich problemy.

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości