Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania: kompleksowa obsługa nieruchomości – Warszawa

W tym miejscu można znaleźć najważniejsze dokumenty, m.in. związane z naszą działalnością w ramach kompleksowej obsługi nieruchomości w Warszawie. Do pobrania są akty prawne, świadectwa energetyczne oraz wzory umów.

 

Akty prawne

Poniżej przedstawiamy główne akty prawne dzięki, którym możemy profesjonalne zarządzać nieruchomością.

Do otwarcia niżej zamieszczonych plików, potrzebny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne to dokument określający zapotrzebowanie energii, która jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z użytkowania budynków lub lokali znajdujących się w nim.

Jest to między innymi energia przeznaczona na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, pracę wentylacji, pracę klimatyzacji.  W budynkach użyteczności publicznej określana jest także energia wykorzystywana do oświetlenia.

Obsługa techniczna nieruchomości określa zapotrzebowanie energii według standardu budynku i jego przeznaczenia. Uwzględnia się przy tym systemy instalacyjne, a nie pomiar zużycia energii. W budynkach przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się energii, która jest przeznaczona na cele technologiczno – produkcyjne.

W 2009 roku został wprowadzony obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla powstających nieruchomości, które są wprowadzane do obrotu – sprzedaż lub wynajem. Obowiązek też dotyczy także budynków, które zostały wyremontowane i zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna. Świadectwo energetyczne jest sporządzone na podstawie zintegrowanej charakterystyki energetycznej zawartej w dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Prawo europejskie wskazuje na obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • budynków
  • lokali mieszkalnych
  • części budynków, które są samodzielną całością techniczno-użytkową.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do posiadania tego świadectwa, co zostało zawarte w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została wprowadzona do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. 

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu promowanie budownictwa, które jest efektywne energetycznie.
  • Kolejnym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec oszczędności energii w budownictwie.

Daje ono także podstawy do wyliczenia orientacyjnych kosztów związanych z zapotrzebowaniem energii, co może być istotne dla nabywcy lub najemcy nieruchomości.

Wzory umów

Poniżej znajdziecie Państwo wzory umów na różne zakresy prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami i kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Do otwarcia niżej zamieszczonych plików, potrzebny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.