Administracja nieruchomościami w Warszawie

Firma DOMESTIKA jest rozwijającą się dynamicznie firmą z bogatym doświadczeniem na rynku administracji i zarządzania nieruchomościami. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom w 2009 roku zbudowaliśmy solidną i rzetelną firmę opartą na zespole młodych ludzi z długoletnim doświadczeniem w branży.

Przez te kilka lat naszej działalności zaufało nam między innymi kilkanaście wspólnot mieszkaniowych i będzie nam niezmiernie miło zaprosić do tego grona również Państwa. Mottem naszej firmy jest sprawna oraz efektywna obsługa budynków powierzonych nam przez Państwa w zaufaniu.

Aby zapewnić Państwu optymalną komunikację z nami oraz z innymi lokatorami, firma Domestika postawiła na nowoczesne rozwiązania. Dzięki oprogramowaniu e-kartoteka macie Państwo dostęp do szybkiej wymiany informacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co znacznie wpłynie na komfortowe i swobodne wykorzystanie Państwa czasu.

Firma DOMESTIKA zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa, wysoki standard obsługi przy jednoczesnej minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Firma DOMESTIKA zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi oraz specjalistycznymi.

Referencje

Referencje

Nasza firma obsługuje wiele nieruchomości położonych w Warszawie. Wysoka jakość świadczonych usług zaowocował listami referencyjnymi.

e-kartoteka

e-kartoteka

e-kartoteka to program, który powstał jako odpowiedź na potrzebę efektywnego wewnętrznego komunikowania się Państwa z nami.

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadząca działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca Zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii administratora i zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka administratora, zarządcy nieruchomości dają gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku [wg UGN Art. 184 p.2].

Obecnie, aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m. in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę (wcześniej obowiązywał również egzamin państwowy, obecnie zniesiony). Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Administratorzy oraz Zarządcy nieruchomości, podobnie jak wiele innych środowisk zawodowych, organizują się, tworząc stowarzyszenia skupiające w swoich szeregach osoby wykonujące ten zawód. Jako pierwsze w Polsce powstało Polskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie w 1996 r. Stowarzyszenia skupione są w federacjach, które m.in. reprezentują środowisko zarządców nieruchomości przed organami państwowymi, koordynują działania stowarzyszeń, opracowują standardy zawodowe oraz podejmują wiele innych zadań. Wg stanu na rok 2017 działają trzy federacje zarządców nieruchomości:

  • Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
  • Polska Federacja Rynku Nieruchomości
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych